Historie

In 1910 bestond in Breda een harmonie Cecilia, bekend als een muziekkorps voor middenstandsgroeperingen uit Breda.
Deze harmonie werd opgericht in januari 1872!
Op 6 juni 1910 ging deze harmonie over naar de Fidelisvereniging. Deze overgang bestond in feite uit de overdracht van de bezittingen van de harmonie Cecilia aan de Fidelisvereniging. De naam Cecilia bleef bestaan. De harmonie werd beschouwd als een onderafdeling van deze vereniging. Het bestuur van de Fidelisvereniging was tevens bestuur van Cecilia.
Deze situatie heeft geduurd tot 1942. In dat jaar werd het dorp Princenhage geannexeerd door de gemeente Breda. Ook Princenhage kende een harmonie genaamd Cecilia. Omdat thans de situatie ontstond van twee harmonieën met dezelfde naam in de gemeente Breda, werd op 10 maart 1946 besloten de naam van de harmonie Cecilia te wijzigen in Harmonie St. Fidelis.
Op de alg. ledenvergadering van 26 oktober 1964 bleek dat de vereniging het, zowel op bestuurlijk als muzikaal gebied, moeilijk had. Op advies van de toenmalige dirigent L. Evers werd besloten over te schakelen van een Harmonie naar Fanfare.
Thans is Muziekvereniging Fidelis de enige fanfare die Breda rijk is.

 

Dirigent

R. van den Bogaert

Het bestuur

Voorzitter: A. Oomen
Secretaris: C. de Hoon en C. Jongeneelen

Penningmeester: C. de Hoon

Bestuurslid: J. van Staalduinen

 

Ere leden

Dhr. G. Gielen
Mvr. C. de Hoon-Colin

Dhr. M. van Oers
Dhr. J. de Koning
Dhr. J. van Oers (†)
Dhr. J. Ossenblok
Mvr. J. Ossenblok
Dhr. W. Ossenblok (†)
Dhr. J. Vissers

Contributie

De contributie (kalenderjaar) bij vooruitbetaling te voldoen op rekening:
Muziekvereniging Fidelis Breda

NL55 RABO 0317 6530 16

 

  • Voor het 1e gezinslid : € 180,00 per jaar (€ 15,00 per maand).
  • Voor het 2e gezinslid : € 162,00 per jaar (€ 13,50 per maand).
  • Voor het 3e gezinslid : € 144,00 per jaar (€ 12,00 per maand).
  • Leerlingen* : € 120,00 per jaar per persoon (€ 10,00 per maand).

  Leden die geen eigen instrument hebben, kunnen er een huren bij de vereniging.
  De kosten hiervan bedragen € 60,00 per jaar of € 5,00 per maand.

   

  * onder leerlingen wordt verstaan: leden die niet in het orkest meespelen.

  Als u bezit over een Bredapas dan zijn er diverse mogelijkheden voor het betalen van de contributie.
  Voor vragen neem contact op met: secretariaat@muziekverenigingfidelis.nl

  Heeft u een vraag m.b.t. de contributie, stuur dan een mail naar de penningmeester: penningmeester@muziekverenigingfidelis.nl